نمونه کار وب سایت پزشکی ساخته شده توسط ما

کارفرما نام: دکتر پارسیان‌فر آدرس سایت: DrParsian.com امکانات ۱- معرفی خدمات به صورت دسته‌بندی شده ۲- نمایش مقالات به صورت دسته‌بندی شده و امکان نوشتن نظر برای هر مقاله ۳- جستجو در سایت ۴- نمایش گالری تصویر و ویدیو ۵- نمایش نتایج قبل و بعد از کار ۶- نمایش جداگانه شعبه‌ها بر روی نقشه گوگل […]

کارفرما نام: دکتر شیرین فرقانی آدرس سایت: DrShForghani.com امکانات ۱- معرفی خدمات به صورت دسته‌بندی شده ۲- نمایش مقالات به صورت دسته‌بندی شده و امکان نوشتن نظر برای هر مقاله ۳- نمایش گالری تصویر و ویدیو ۴- نمایش نتایج کار ۵- نمایش آدرس روی نقشه گوگل ۶- نمایش شبکه‌های اجتماعی ۷- جستجو در سایت و… […]

کارفرما نام: کلینیک دکترفود آدرس سایت: DrFoodClinic.com امکانات ۱- معرفی خدمات به صورت دسته‌بندی شده ۲- نمایش قبل و بعد برای نتایج رژیم ۳- نمایش مقالات به صورت دسته‌بندی شده و نوشتن نظر برای هر مقاله ۴- معرفی مجموعه دکترفود ۵- معرفی تمام پزشکان عضو دکترفود که هر پزشک یک صفحه اختصاصی دارد ۶- ورود […]

نمایش همه 3 مطلب
سایت بسازیم یا از شبکه‌های اجتماعی استفاده کنیم؟
سایت بسازیم یا از شبکه‌های اجتماعی استفاده کنیم؟
سایت اختصاصی بسازیم یا از سایت‌سازها استفاده کنیم؟
سایت اختصاصی بسازیم یا از سایت‌سازها استفاده کنیم؟