نمونه کار وب سایت پزشکی ساخته شده توسط ما

کارفرما نام: کلینیک دندانپزشکی دکتر اصغر فرجی آدرس سایت: DrAsgharFaraji.com امکانات 1- معرفی خدمات به صورت دسته‌بندی شده 2- نمایش مقالات به صورت دسته‌بندی شده و امکان نوشتن نظر برای هر مقاله 3- نمایش نمونه کارها 4- نمایش گالری تصویر و ویدیو 5- جستجو در سایت 6- فرم تماس با کلینیک 7- نمایش شبکه‌های اجتماعی […]

کارفرما نام: کلینیک تخصصی مغز و اعصاب و ستون فقرات دکتر هیوا امجدی آدرس سایت: Dr-Amjadi.com امکانات 1- معرفی خدمات به صورت دسته‌بندی شده 2- نمایش مقالات به صورت دسته‌بندی شده و امکان نوشتن نظر برای هر مقاله 3- نمایش نمونه کارها 4- نمایش گالری تصویر و ویدیو 5- جستجو در سایت 6- فرم تماس […]

کارفرما نام: باران جراحی شیراز آدرس سایت: BaranJarahi.com امکانات 1- معرفی خدمات به صورت دسته‌بندی شده 2- نمایش مقالات به صورت دسته‌بندی شده و امکان نوشتن نظر برای هر مقاله 3- نمایش نمونه کارها 4- نمایش گالری تصویر و ویدیو 5- جستجو در سایت 6- فرم تماس با کلینیک 7- نمایش شبکه‌های اجتماعی 8- نمایش […]

کارفرما نام: دکتر مائده احمدی دستجردی آدرس سایت: DrMaedeAhmadi.com امکانات 1- معرفی خدمات به صورت دسته‌بندی شده 2- نمایش مقالات به صورت دسته‌بندی شده و امکان نوشتن نظر برای هر مقاله 3- رزرو آنلاین نوبت و ارسال پیامک به منشی و بیمار 4- نمایش گالری تصویر و ویدیو 5- نمایش نتایج درمان بیمار 6- جستجو […]

کارفرما نام: دکتر سمر نامیان آدرس سایت: DrNamian.com امکانات 1- معرفی خدمات به صورت دسته‌بندی شده 2- نمایش مقالات به صورت دسته‌بندی شده و امکان نوشتن نظر برای هر مقاله 3- جستجو در سایت 4- نمایش گالری تصویر و ویدیو 5- نمایش نمونه کارها 6- نمایش آدرس کلینیک روی نقشه گوگل 7- نمایش شبکه‌های اجتماعی […]

کارفرما نام: دکتر پانته‌آ بلندیان آدرس سایت: DrBolandian.com امکانات 1- معرفی خدمات به صورت دسته‌بندی شده 2- نمایش مقالات به صورت دسته‌بندی شده و امکان نوشتن نظر برای هر مقاله 3- جستجو در سایت 4- نمایش گالری تصویر و ویدیو 5- نمایش نتایج قبل و بعد از کار 6- نمایش آدرس کلینیک روی نقشه گوگل […]

کارفرما نام: کلینیک ارتوپدی، درمان درد، مشکلات اسکلتی و افزایش قد بهبود آدرس سایت: JordanPainClinic.com امکانات 1- دارای زبان‌های فارسی، انگلیسی و عربی 2- نمایش مقالات به صورت دسته‌بندی شده و امکان نوشتن نظر برای هر مقاله 3- معرفی خدمات به صورت دسته‌بندی شده 4- نمایش نتایج قبل و بعد از کار 5- جستجو در […]

کافرما نام: دکتر محمدرضا مبینی آدرس سایت: Dr-mobini.com امکانات 1- دارای زبان‌های فارسی، انگلیسی و عربی 2- نمایش مقالات به صورت دسته‌بندی شده و امکان نوشتن نظر برای هر مقاله 3- رزرو آنلاین نوبت با امکان ارسال پیامک به بیمار 4- معرفی خدمات به صورت دسته‌بندی شده 5- نمایش نتایج قبل و بعد از کار […]

کارفرما نام: دکتر پارسیان‌فر آدرس سایت: DrParsian.com امکانات 1- معرفی خدمات به صورت دسته‌بندی شده 2- نمایش مقالات به صورت دسته‌بندی شده و امکان نوشتن نظر برای هر مقاله 3- جستجو در سایت 4- نمایش گالری تصویر و ویدیو 5- نمایش نتایج قبل و بعد از کار 6- نمایش جداگانه شعبه‌ها بر روی نقشه گوگل […]

کارفرما نام: دکتر شیرین فرقانی آدرس سایت: DrShForghani.com امکانات 1- معرفی خدمات به صورت دسته‌بندی شده 2- نمایش مقالات به صورت دسته‌بندی شده و امکان نوشتن نظر برای هر مقاله 3- نمایش گالری تصویر و ویدیو 4- نمایش نتایج کار 5- نمایش آدرس روی نقشه گوگل 6- نمایش شبکه‌های اجتماعی 7- جستجو در سایت و… […]

نمایش 1–10 از 11 پست
بالا