کارفرما

نام: شرکت توسعه دانش و فناوری کارن

آدرس سایت: KarenTechnology.ir

توضیحات

قبلاً وبسایت شرکت کارن تکنولوژی را طراحی کرده بودیم. پس از چند ماه تصمیم گرفتند که وبسایت را بازطراحی کنند لذا ما بر اساس نظر و سلیقه خودشان، نسخه جدید وبسایت را بازطراحی کردیم.

نسخه جدید وبسایت شرکت کارن تکنولوژی
نسخه جدید وبسایت شرکت کارن تکنولوژی

سمت راست کمترین امتیاز و سمت چپ بیشترین امتیاز
[تعداد امتیازها 1 عدد و میانگین امتیازها 5]
بالا